logo
 
   

  Praktijk voor Biofysische Geneeskunde
  Suzanna Spoelstra, arts  Consult en tarieven


  Als arts voor algemene geneeskunde maak ik gebruik van reguliere medische kennis en inzichten van de biofysische geneeskunde. Om mijn vakkennis op peil te houden volg ik zowel reguliere nascholing alsmede cursussen en seminars betreffende alternatieve geneeswijzen.

  Tijdens het eerste consult wordt uitgebreid ingegaan op uw klachten en uw ziektegeschiedenis. Daartoe wordt u gevraagd al uw medische informatie te verstrekken en ook alle medicijnen en of voedingssupplementen die u gebruikt, mee te nemen. Naast een algemene reguliere anamneses wordt u ook onderzocht volgens biofysische methodes. Indien aanvullend bloedonderzoek nodig is krijgt u van mij een doorverwijzing voor bloedafname in het Maasziekenhuis van Boxmeer.

  U wordt als patient integraal behandeld, dat wil zeggen dat uw klachten vanuit regulier geneeskundige inzichten als ook op basis van alternatieve behandelmethoden benaderd worden. De behandeling intervenieert niet met reguliere behandelmethoden en kan complementair worden ingezet.
  Intercollegiale samenwerking en communicatie met uw huisarts of specialist wordt te allen tijde nagestreeft. Indien nodig wordt u doorverwezen naar uw huisarts of specialist.

  De tarieven zijn:

  eerste consult (100 - 120 minuten): 190,-
  vervolgconsult (50-60 minuten) : 95,-

  Voor kinderen (tot 12 jaar):
  eerste consult (60 75 minuten): 120,-
  vervolgconsult (50-60 minuten) : 95,-